Wykorzystaj jak najlepiej swój dostęp do Web of Science!

O Web of Science Group

Przez 60 lat tworzenia Web of Science pozostaje najpotężniejszym silnikiem wyszukiwań danych o badaniach i publikacjach naukowych. Udostępnienia wszystkim instytucjom w Polsce najlepszych w swojej klasie danych do publikacji i cytowań, zapewnia  skuteczne odkrywanie treści, daje dostęp do możliwości oceny – Pozwala uzyskać lepsze wyniki badań i pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących przyszłości polskich badań.

Web of Science w liczbach

  • 254 kategorie dziedzinowe
  • 34, 200+ ogół czasopism na całej platformie
  • 20,900+ ogół czasopism w indeksach Core Collection
     
 
  • 155 milionów rekordów – patentów, danych badawczych, artykułów, referatów konnferencyjncyh I książek
  • 1.6 miliarda pozycji bibliograficznych

Określ wpływ polskiego dorobku naukowego dzięki wykorzystaniu InCites

Twój dostęp do InCites zapewnia wyjątkowy ogląd oceny badań i sprawia, że Twoje strategie i decyzje zostaną oparte na najlepszych dostępnych danych, umożliwiając ewaluację wyników badań w Twojej instytucji. Nasze dostosowane, oparte na cytowaniach narzędzie badawcze pozwala analizować wydajność Twojej instytucji i umożliwia porównywanie wyników z konkurentami w Polsce i poza nią.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać z nami o wszelkich potrzebach związanych z produktem lub szkoleniem.

Radek Budzichowski
Country Manager CEE
Mobile +48 691 702 211 
Email Radek
Dr. Klementyna Karlińska-Batres
Customer Education Specialist
Phone: +49-1736779220 
Email Klementyna
Marcin Kapczynski
Solutions Specialist Poland
Mobile +48 22 653 97 52
Email Marcin

Szkolenia i wsparcie

Szkolenie użytkowników jest kluczową częścią naszych usług, oferowaną dla członków konsorcjum i całej społeczności akademickiej. Zapewniamy światowy, wyspecjalizowany zespół szkoleniowy. Oferowanych jest kilka metod treningowych, które można wybrać tak, aby najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom. Nasz pełnoetatowy konsultant ds. Rozwiązań Marcin Kapczyński jest dedykowany do wspierania polskich użytkowników. Ma siedzibę w Warszawie i jest gotowy, aby pomóc w Twoich potrzebach szkoleniowych. Szkolenia, które możesz chcieć wykorzystać, obejmują sesje szkoleniowe na miejscu i webex, publiczne sesje szkoleniowe Webex, a także regularne aktualizacje naszej polskiej strony internetowej, do której możesz uzyskać dostęp tutaj
 

Dodatkowe zasoby

 

PERSONAL

BUSINESS

LOCATION

HIDDEN FIELDS BELOW

+