InCites Benchmarking & Analytics workshops


InCites Benchmarking & Analytics vă oferă indicatorii obiectivi și de încredere de care aveți nevoie pentru a lua decizii cu privire la programele dvs. de cercetare. Bazat pe metadatele publicațiilor din Web of Science Core Collection, InCites sprijină atât raportarea punctuală, cât și cea periodică la scară globală.

Clarivate organizează o serie de ateliere de lucru care arată modul în care InCites poate ajuta la evaluarea rezultatelor finanțării, a colaborărilor, la identificarea experților în domeniu, la evaluarea comparativă cu colegii, etc.

Sesiunea 1. Utilizarea InCites pentru a măsura impactul cercetării
17 octombrie - 14.00-15.30 (București, GMT+03:00)
Click here to register

Sesiunea 2. Evaluarea cercetării folosind InCites: accesul deschis și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
18 octombrie - 11.00-12.30 (București, GMT+03:00)
Click here to register

Sesiunea 3. Utilizarea InCites pentru a dezvolta o strategie privind clasamentele internaționale ale universităților
19 octombrie - 14.00-15.00 (București, GMT+03:00)
Click here to register

Sesiunea 4. InCites MyOrganization
21 octombrie - 11.00-12.00 (București, GMT+03:00)
Click here to register
 
Prezentator:
Adriana Filip
Solutions Consultant, Clarivate
Informații suplimentare:

Sesiunile se vor desfășura în limba română.
Aceste ateliere vor fi organizate online (prin WebEx) și sunt deschise întregii comunități de cercetare.
Înregistrarea și slide-urile vor fi disponibile online.

Resurse:
Training portal
InCites Indicators Handbook